Bắp Bò Hoa Lệ Đầy Dinh Dưỡng

130.000 260.000 

Bò PhiLe Ngon Bổ Dưỡng

180.000 365.000 

Cá Bạc Má Có Bổ Dưỡng Không?

105.000 145.000 

Cá Cơm Dân Dã Quen Thuộc với Mọi Người

110.000 

Cá Cơm được làm sạch và bỏ đầu

Cá Hú PhiLe

100.000 200.000 

Cá Ngân Lạ Miệng

90.000 

Cá Ngân nguyên con làm sạch có loại nhỏ và loại lớn

Chân Giò Heo Quen Thuộc Bình Dị

100.000 105.000 

Chân giò heo nguyên cái làm sạch, chặt khoanh